Tính năng vô dụng nhất LMHT đã bị Tencent xóa khỏi?
-

Liên Minh Huyền Thoại đã trở nên vô cùng quen thuộc, phổ biến và thu...