Tel’annas đi top – new meta hay phá game cản trở chiến thắng?
-

Với vai trò là một xạ thủ, tướng Tel’s annas không chỉ chơi ở đường...