Riot Games xác nhận đang cập nhật lại Huyết đao, sẽ ra mắt trang bị chống sát thương cho support
-

Anh em chơi liên minh huyền thoại đều không còn lạ gì về Huyết đao...