Krixi – Pháp sư đường Mid kiêm sát thủ bất bại trong LQMB
-

Krixi thuộc top vị tướng pháp sư đi cùng game LMHT trong những ngày đầu...