Cá độ bóng đá có tính hiệp phụ không? Có bù giờ không? Trường hợp nào?
-

Cá độ bóng đá có tính hiệp phụ không? Đây vẫn luôn là thắc mắc...